Caramilik tanah pertanian dan reformasi tanah di Malaysia : satu tinjauan
Title
Caramilik tanah pertanian dan reformasi tanah di Malaysia : satu tinjauan

Personal Author
Chamhuri Siwar, 1947-

Series
Penerbitan tak berkala (Universiti Kebangsaan Malaysia. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan);

Publication Information
Bangi : UKM, 1981

General Note
(Penerbitan tak berkala / Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, University Kebangsaan Malaysia)

Subject Term
Land tenure -- Malaysia -- Melaka
 
Land use -- Malaysia
 
Land reform -- Malaysia


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ KL30000002293490HD1265.M3 C37 1978Open Access BookBookAt Bindery