Rekabentuk dan fabrikasi tangki penyimpan air berkapasiti rendah dari bahan polimer komposit
Title
Rekabentuk dan fabrikasi tangki penyimpan air berkapasiti rendah dari bahan polimer komposit

Personal Author
Mohd. Rizal Mohamad Hussin

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 9850 ra

Subject Term
Tanks -- Design and construction
 
Polymeric composites

Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal(Pembuatan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000004661207TA660.T34 M74 1998 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material