Pendedahan awal kekongruenan linear
Title
Pendedahan awal kekongruenan linear

Personal Author
Abdullah Ismail

Publication Information
Sekudai : UTM, 1993

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 7867 ra

Abstract
Pendedahan awal kekongruenan linear ditumpukan kepada pendedahan asas-asas kekongruenan dan penyelesaian kekongruenan linear juga sistem kekongruenan srentak yang melibatkan satu anu. Sedangkan didalam bab akhir laporan ini dibincangkan penggunaan kekongruenan dalam proses penentuan hari bagi suatu kalendar. Kajian bukan empirik dilakukan melalui buku-buku telah digunakan dalam menyiapkan laporan projek ini. Perbincangan dengan pensyarah berkaitan telah dibuat untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses menyiapkan laporan. Laporan projek ini boleh dijadikan sebagai rujukan asas oleh pelajar-pelajar terutama pelajar-pelajar Universiti dalam jurusan matematik. Ucapan terima kasih diberikan kepada pembaca yang sedia membaca laporan ini dengan harapan memperolehi ilmu yang dimanfaatkan. Segala kekurangan atau kesilapan yang mungkin, hendaknya menjadi rangsangan untuk mendalami kajian yang sepertiini.

Subject Term
Congruences and residues
 
Algebra

Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan)-Universiti Teknologi, 1993


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
FS LibraryFS300000007437QA242 A24 1993 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection
PRZS30000002224537QA242 A24 1993 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection