Asas pelaburan kepada pelajar baru : menggunakan analisis fundamental; Pendedahan awal kekongruenan linear; Sistem istilah matemtik bermastautin di ingatan komputer; Pola-pola nombor; Penggunaan carta kawalan pembolehubah untuk diperkenalkan kepada syarikat Perstima; Pendekatan kaedah simpleks dan kaedah unjuran karmarkar dalam pengaturcaraan linear; Kawalan inventori untuk proses pengeluaran di sebuah industri menggunakan MRP II; Satu sorotan sejarah perkembangan penentu dan penggunaannya; Matematik dalam tamadun Islam; Pusat sumber matematik sekolah menengah; Matapelajaran analisis berangka dan kaedah berangka di beberapa universiti di Malaysia : satu tinjauan
Title
Asas pelaburan kepada pelajar baru : menggunakan analisis fundamental; Pendedahan awal kekongruenan linear; Sistem istilah matemtik bermastautin di ingatan komputer; Pola-pola nombor; Penggunaan carta kawalan pembolehubah untuk diperkenalkan kepada syarikat Perstima; Pendekatan kaedah simpleks dan kaedah unjuran karmarkar dalam pengaturcaraan linear; Kawalan inventori untuk proses pengeluaran di sebuah industri menggunakan MRP II; Satu sorotan sejarah perkembangan penentu dan penggunaannya; Matematik dalam tamadun Islam; Pusat sumber matematik sekolah menengah; Matapelajaran analisis berangka dan kaedah berangka di beberapa universiti di Malaysia : satu tinjauan

Publication Information
Sekudai : UTM, 1993

Physical Description
1 reel : positif; 35mm

General Note
11 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Stocks
 
Investments -- Valuation
 
Securities
 
Congruences and residues
 
Algebra
 
Mathematics -- Terminology -- Automation
 
Mathematics -- Terminology -- Data processing
 
Number theory
 
Numeration
 
Quality control -- Malaysia -- Charts, diagrams, etc.
 
Linear programming
 
Programming (Mathematics)
 
Simplexes (Mathematics)
 
Inventory control -- Data processing
 
Industries -- Data processing
 
Determinants
 
Matrices
 
Mathematics, Arab
 
Mathematics -- Malaysia -- Study and teaching (Secondary)
 
Numerical analysis -- Study and teaching
 
Mathematical analysis -- Study and teaching (Higher)

Added Author
Abdul Malik Ahmad Kasim
 
Abdullah Ismail
 
Heng, Ai Looi
 
Kharshiah Khalid
 
Mohd. Ali Abd. Hamid
 
Mohammad Faiz Salleh
 
Mohd. Haniz Kamarudin
 
Md. Ruslan Idris
 
Ramli Hamat
 
Rasidah Puteh
 
Suganthi K. Subramaniam

Added Title
Pendedahan awal kekongruenan linear
 
Sistem istilah matematik bermastautin diingatan komputer
 
Pola-pola nombor
 
Penggunaan carta kawalan pembolehubah untuk diperkenalkan kepada syarikat Perstima
 
Pendekatan kaedah simpleks dan kaedah unjuran karmarkar dalam pengaturcaraan linear
 
Kawalan inventori untuk proses pengeluaran di sebuah industri menggunakan MRP II
 
Satu sorotan sejarah perkembangan penentu dan pengggunannya
 
Matematik dalam tamadun Islam
 
Pusat sumber matematik sekolah menengah
 
Matapelajaran analisis berangka dan kaedah berangka di beberapa universiti di Malaysia : satu tinjauan

Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000002522773MFL 7867 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter