Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia; Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia; Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah; Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya; Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional; Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian; Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor; Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia; Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata; Menjejaki perdana serta rakan-rakannya
Title
Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia; Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia; Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah; Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya; Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional; Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian; Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor; Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia; Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata; Menjejaki perdana serta rakan-rakannya

Publication Information
Sekudai : UTM, 1993

Physical Description
1 reel : positif; 35mm

General Note
10 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Electric generators -- Alternating currents -- Computer-assisted instruction
 
Electric generators -- Alternating current
 
Vocational education -- Malaysia -- Curricula
 
Building -- Malaysia -- Vocational Guidance
 
Teaching -- Audio-visual aids
 
Audio-visual education -- Malaysia
 
Teaching -- Aids and devices
 
Educational technology -- Malaysia
 
High school students
 
Vocational education
 
Machine shops -- Study and teaching -- Vocational guidance
 
Life skills -- Study and teaching (Secondary) -- Malaysia
 
Teachers -- Malaysia -- Attitudes
 
Vocational school students
 
Bricks -- Study and teaching (Secondary)
 
Bricks -- Computer assisted instruction
 
Number theory
 
Algebra
 
Numeration

Added Author
Ghazali Ramli
 
Jimaain Safar
 
Lee, Hong Seng
 
Mazlan Hashim, 1961-
 
Megat Hashirat Hassan
 
Mohd. Fuad Mohd. Khir
 
Mohd. Mahbob Abd. Wahid
 
Mohd. Noh Bahar
 
Mohd. Nor Zaienn Jamaludin
 
Mohd. Yusoff Jamaludin

Added Title
Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia
 
Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia
 
Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah
 
Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya
 
Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional
 
Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian
 
Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor
 
Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia
 
Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata
 
Menjejaki perdana serta rakan-rakannya

Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000002555310MFL 8048 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter