Penerapan teknologi maklumat (ICT) di dalam industri kecil dan sederhana (IKS) : kajian kes : pengusaha IKS Kampung Kanchong Darat, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan
Title
Penerapan teknologi maklumat (ICT) di dalam industri kecil dan sederhana (IKS) : kajian kes : pengusaha IKS Kampung Kanchong Darat, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan

Personal Author
Zainab Md. Lazi

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2006

Subject Term
Small business -- Malaysia -- Selangor
 
Small business -- Government policy -- Malaysia
 
Malaysia -- Economic conditions

Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
FAB LibraryFAB30000008236HD2346.M3 Z34 2006Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection
FAB LibraryFAB30000008207HD2346.M3 Z34 2006Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection