Penilaian terhadap prestasi beberapa kolam penstabilan sisa di Malaysia; Pemilihan sekim kawalan banjir menggunakan analisa kos-faedah; Ujian dinamik ke atas cerucuk; Amalan pengurusan pembinaan dalam kejuruteraan awam; Masalah pembuangan sisa-sisa merbahaya dan beracun di dalam kampus Universiti Teknologi Malaysia; Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam penapisan airsisa; Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam proses penapisan; Hakisan dan kegagalan cerun di kawasan pembangunan wilayah dan jalan raya utama
Title
Penilaian terhadap prestasi beberapa kolam penstabilan sisa di Malaysia; Pemilihan sekim kawalan banjir menggunakan analisa kos-faedah; Ujian dinamik ke atas cerucuk; Amalan pengurusan pembinaan dalam kejuruteraan awam; Masalah pembuangan sisa-sisa merbahaya dan beracun di dalam kampus Universiti Teknologi Malaysia; Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam penapisan airsisa; Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam proses penapisan; Hakisan dan kegagalan cerun di kawasan pembangunan wilayah dan jalan raya utama

Publication Information
Kuala Lumpur: UTM, 1987

Physical Description
1 reel; 35 mm. 6

General Note
8 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Sewage -- Purification -- Oxidation
 
Sewage lagoons
 
Flood control -- Economic aspects
 
Flood forecasting
 
Piling (Civil engineering) -- Testing
 
Engineering -- Management
 
Project management
 
Hazardous wastes -- Adverse effects
 
Hazardous waste treatment facilities
 
Refuse and refuse disposal
 
Filters and filtration
 
Sewage -- Purification -- Filtration
 
Filters and filtration -- Evaluation
 
Soil liquefaction
 
Slopes (Soil mechanics)

Added Author
Muslikhin Tajab
 
Mustafa Adenan
 
Noor Azman Che Sudin
 
Nordin Mohd. Noor
 
Othman Darjad
 
Ramli Rahim
 
Razali Ibrahim

Added Title
Pemilihan sekim kawalan banjir menggunakan analisa kos-faedah
 
Ujian dinamik ke atas cerucuk
 
Amalan pengurusan pembinaan dalam kejuruteraan awam
 
Masalah pembuangan sisa-sisa merbahaya dan beracun di dalam kampus Universiti Teknologi Malaysia
 
Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam penapisan airsisa
 
Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam proses penapisan
 
Hakisan dan kegagalan cerun di kawasan pembangunan wilayah dan jalan raya utama

Kertas projek (Sarjana Muda Kejuteraan Awam) -Universiti Teknologi Malaysia, 1987


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000002179327MFL 2550-2557 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter