Kajian penyerapan air dan kekuatan ricih blok simen pasir ; Bahan-bahan murah untuk atap ; Aspek-aspek sosio-ekonomi dan persekitaran dalam hidrologi bandar ; Rekabentuk lorong mendaki (suatu pendekatan kuantitatif ; Ciri-ciri kelakuan batubata dan blok ; Kajian penggunaan lampu isyarat untuk pengawalan lalulintas di bulatan ; Kajian mengenai kesesuaian penggunaan beberapa media penapis secara gabungan dalam penapisan airsisa ; Rawatan tanah lembut dalam pembinaan tambakan jalan (kaedah cerucuk pemadatan pasir)
Title
Kajian penyerapan air dan kekuatan ricih blok simen pasir ; Bahan-bahan murah untuk atap ; Aspek-aspek sosio-ekonomi dan persekitaran dalam hidrologi bandar ; Rekabentuk lorong mendaki (suatu pendekatan kuantitatif ; Ciri-ciri kelakuan batubata dan blok ; Kajian penggunaan lampu isyarat untuk pengawalan lalulintas di bulatan ; Kajian mengenai kesesuaian penggunaan beberapa media penapis secara gabungan dalam penapisan airsisa ; Rawatan tanah lembut dalam pembinaan tambakan jalan (kaedah cerucuk pemadatan pasir)

Personal Author
Md. Johaimi Jantan

Publication Information
Kuala Lumpur : UTM, 1988

Physical Description
1 reel : 35 mm

Subject Term
Sand-lime brick -- Testing
 
Cement
 
Strength of materials
 
Roofing
 
Roofing, Plastic
 
Roofs
 
Urban hydrology -- Malaysia -- Kuala Lumpur -- Economic aspects
 
Sanitary engineering -- Malaysia -- Kuala Lumpur -- Economic aspects
 
Municipal water supply -- Malaysia -- Kuala Lumpur -- Economic aspects
 
Roads -- Design and construction
 
Slopes (Soil mechanics)
 
Highway engineering
 
Brickworks
 
Bricks
 
Traffic signs and signals
 
Traffic engineering
 
Roads -- Safety measures
 
Sewage -- Purification -- Filtration
 
Filters and filtration
 
Soil consolidation
 
Soil stabilization
 
Roads -- Embankments

Added Author
Mohd. Mokhtar Ismail
 
Mohd. Rosli Che Abdullah
 
Mohd. Salleh Yassin
 
Mohd. Sani Hamid
 
Mohamad Shafi Ali
 
Mohd. Yunos Ali
 
Mohd. Zailani Mohd. Shafi

Added Title
Bahan-bahan murah untuk atap
 
Aspek-aspek sosio-ekonomi dan persekitaran dalam hidrologi bandar
 
Rekabentuk lorong mendaki (suatu pendekatan kuantitatif)
 
Ciri-ciri kelakuan batubata dan blok
 
Kajian penggunaan lampu isyarat untuk pengawalan lalulintas di bulatan
 
Kajian mengenai kesesuaian penggunaan beberapa media penapis secara gabungan dalam penapisan airsisa
 
Rawatan tanah lembut dalam pembinaan tambakan jalan (kaedah cerucuk pemadatan pasir)

Tesis (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB-137864MFL 3467-3474 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter