Kajian ke atas sifat, interaksi dan penggunaan geogrid tensor di Malaysia ; Peralatan tanah di tapak bina dalam kejuruteraan geoteknik ; Analisis berangka dalam geoteknik ; Merekabentuk rasuk dan papak konkrit tetulang dengan mikro komputer berpandukan BS 8110 ; Sebuah rumah daripada binaan rencam kayu konkrit : satu kajian perbandingan kos ; Rawatan tanah lembut dalam pembinaan tambakan jalan ; Amalan rekabentuk perparitan bandar dengan cara benteng kerja elektronik ; Kajian ke atas keberkesanan tanah gambut untuk merawat airsisa dari makmal di Kampus UTM Jalan Gurney
Title
Kajian ke atas sifat, interaksi dan penggunaan geogrid tensor di Malaysia ; Peralatan tanah di tapak bina dalam kejuruteraan geoteknik ; Analisis berangka dalam geoteknik ; Merekabentuk rasuk dan papak konkrit tetulang dengan mikro komputer berpandukan BS 8110 ; Sebuah rumah daripada binaan rencam kayu konkrit : satu kajian perbandingan kos ; Rawatan tanah lembut dalam pembinaan tambakan jalan ; Amalan rekabentuk perparitan bandar dengan cara benteng kerja elektronik ; Kajian ke atas keberkesanan tanah gambut untuk merawat airsisa dari makmal di Kampus UTM Jalan Gurney

Physical Description
1 reel : 35 mm

Subject Term
Shear strength of soils -- Measurement
 
Soil mechanics
 
Soil absorption and adsorption
 
Earthwork -- Instruments
 
Rock mechanics -- Mathematical models
 
Engineering geology -- Mathematical models
 
Concrete beams -- Design and construction -- Computer programs
 
Concrete slabs -- Design and construction -- Computer programs
 
Wooden-frame houses -- Estimates
 
Building -- Estimates
 
Soil consolidation
 
Roads -- Embankments
 
Drainage -- Design and construction -- Computer programs
 
Hydraulic engineering -- Computer programs
 
Municipal engineering
 
Lotus 1-2-3 (Computer file)
 
Sewage -- Purification -- Filtration
 
Sewage -- Purification -- Organic compounds removal
 
Sewage disposal in the ground

Added Author
Teo, Aeng Kyet
 
Teoh, Lah Kok
 
Toh, Lim Kang Siang
 
Wong, Jin Keong
 
Wong, See Han
 
Yap, Thai Beng
 
Yap, Tze Khong
 
Yusoff Othman

Added Title
Peralatan tanah di tapak bina dalam kejuruteraan geoteknik
 
Analisis berangka dalam geoteknik
 
Merekabentuk rasuk dan papan konkrit tetulang dengan mikro komputer berpandukan BS 8110
 
Sebuah rumah daripada binaan rencam kayu konkrit : satu kajian perbandingan kos
 
Rawatan tanah lembut dalam pembinaan tambakan jalan
 
Amalan rekabentuk perparitan bandar dengan cara bentang kerja elektronik
 
Kajian ke atas keberkesanan tanah gambut untuk merawat airsisa dari makmal di Kampus UTM Jalam Gurney

Tesis (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZSPRZS3000006194TA710.5.T46 1988 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material
PSZ JB-139606TA710.5.T46 1988 rafReference BookUTM Project Paper (Open Shelves)Media Counter