Penggunaan fotogrametri jarak dekat dalam ukur deformasi struktur: kes kajian pada bangunan; Perpanjangan jaringan graviti asas Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak; Pengukuran dan faktor-faktor mempengaruhi rekabentuk jambatan; Penerangan rutin grafik asas pelot HP 7470 A; Sistem pemetaan berkomputer (CAMS) di Jabatan UKur dan Pemetaan Malaysia satu tinjauan umum; Penghasilan peta cerun bagi sebahagian kawasan Lembah Kelang; Kesan-kesan selisih paralaks X dan Y pada orientasi relatif dalam model stereo; Selisih sistematik dalam ukur aras jitu: kesan dan pengaruh alam sekitar; Kesan penggunaan teknologi moden terhadap peraturan ukur di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia: tumpuan kepada ukur kadestra; Hitungan bagi lengkung tegak dengan menggunakan pengaturcaraan komputer; Satu kajian terhadap pengukuran di bawah tanah untuk hakmilik stratum h[mikrofilem]
Title
Penggunaan fotogrametri jarak dekat dalam ukur deformasi struktur: kes kajian pada bangunan; Perpanjangan jaringan graviti asas Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak; Pengukuran dan faktor-faktor mempengaruhi rekabentuk jambatan; Penerangan rutin grafik asas pelot HP 7470 A; Sistem pemetaan berkomputer (CAMS) di Jabatan UKur dan Pemetaan Malaysia satu tinjauan umum; Penghasilan peta cerun bagi sebahagian kawasan Lembah Kelang; Kesan-kesan selisih paralaks X dan Y pada orientasi relatif dalam model stereo; Selisih sistematik dalam ukur aras jitu: kesan dan pengaruh alam sekitar; Kesan penggunaan teknologi moden terhadap peraturan ukur di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia: tumpuan kepada ukur kadestra; Hitungan bagi lengkung tegak dengan menggunakan pengaturcaraan komputer; Satu kajian terhadap pengukuran di bawah tanah untuk hakmilik stratum h[mikrofilem]

Physical Description
1 reel; 35 mm.

General Note
11 judul dalam 1 reel mikrofilem

Subject Term
Photogrammetry -- Malaysia -- Johor
 
Photographic surveying -- Malaysia -- Johor
 
Gravity -- Malaysia -- Measurement
 
Gravity -- Malaysia
 
Bridges -- Surveying
 
Surveying
 
Surveys -- Plotting
 
Surveying -- Instruments
 
Cartography -- Malaysia -- Data processing
 
Cartography -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Surveying -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Global Positioning System
 
Artificial satellites in surveying
 
Geodesy
 
Leveling

Added Author
Looi, Kam Seng
 
Mat Yunus Jaafar
 
Mazlan Abd. Rahim
 
Mohamad Fauzi Md. Sarit
 
Mohamad Nasir Hassan
 
Mohd. Noor Abdul Rahman
 
Mohd. Rushdi Hanapiah
 
Mohamad Sabri Yusoh
 
Mohd. Shakir Hamid
 
Mohd. Sharudin Harun
 
Mustafa Md. Kasim

Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000001609019MFL 7384 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter