Amalan latihan dan pembangunan sumber manusia di Malaysia
Title
Amalan latihan dan pembangunan sumber manusia di Malaysia

Edition
Edisi pertama

Publication Information
Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 2009

Physical Description
vii, 306 p. ; 23 cm.

ISBN
9789835207228

Subject Term
Employees -- Training of.
 
Employee training personnel

Added Author
Aminah Ahmad Khalid
 
Rabeatul Husna Abdull Rahman
 
Rozeyta Omar
 
Hashim Fauzy Yaacob, 1959-,
 
Hamidah Abdul Rahman
 
Azizah Rajab
 
Kong, Sheau Pey
 
Azlah Md. Ali
 
Thuaibah @ Suaibah Abu Bakar
 
Noor Ella Mohamad Zip
 
Nor Suziani Ismail
 
Thahirah Zulkifli
 
Adanan Mat Junoh
 
Mohd. Azhar Abd. Hamid, 1968-,
 
Mohamad Najib Abdul Ghafar
 
Zainudin Hassan
 
Saziana Mohd. Amran
 
Jamalullail Danial
 
Hamidah Ab. Rahman
 
Norhani Bakri
 
Mohd. Koharuddin Mohd. Balwi, 1969-,
 
Siti Aisyah Abd. Rahman
 
Fadilah Zaini
 
Siti Fatimah Bahari
 
Shah Rollah Abdul Wahab
 
Lily Suriani Mohd. Arif, 1974-,
 
Roziana Shaari
 
Nor Akmar Nordin
 
Tee, Sher Bee
 
Khairunesa Isa, 1980-,
 
Ramli Awang
 
Esa Khalid
 
Mohd. Nasir Ripin
 
Zulkiflee Haron
 
Ismail Ibrahim
 
Azeyan Awee
 
Farhana Hanim Mohsin
 
Intan Shahnaz Zulkifli
 
Noor Zainab Abdul Razak
 
Mariam Ahmad

Added Title
Latihan berasaskan web dalam konteks pembangunan sumber manusia
 
Proses menerimapakai inovasi teknologi komunikasi untuk tujuan latihan dalam organisasi
 
Faktor individu terhadap pemindahan latihan di kalangan staf bukan akademik Universiti Teknologi Malaysia
 
Keberkesanan latihan di kalangan kakitangan kumpulan sokongan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman
 
Pembelajaran informal ke arah memperkasa modal insan : penglibatan, halangan dan cabaran dalam kalangan staf akademik IPTA
 
Pembelajaran non-formal dalam masyarakat di kalangan orang melayu
 
Mod adaptasi pengurus Malaysia dalam syarikat multinasional asing dan impak ke atas strategi pembangunan sumber manusia
 
Persepsi staf wanita terhadap kemudahan dan perkembangan kerjaya di Universiti Teknologi Malaysia
 
Persepsi staf sokongan pentadbiran dan teknikal terhadap program latihan di UTM
 
Persepsi pekerja terhadap kesatuan sekerja : satu kajian di hotel di Johor Bahru
 
Faktor persekitaran organisasi mempengaruhi perkongsian pengetahuan : satu analisis di Institut Kemahiran MARA Johor
 
Cakna lidah sebagai teras keharmonian organisasi : sorotan pemikiran akhlak Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili (1910-1965)
 
Persepsi pekerja terhadap strategi pembangunan kerjaya dalam organisasi : satu kajian di Johor Corporation, Johor Darul Takzim
 
Persepsi pensyarah terhadap persekitaran pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran umum universiti di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim
 
Pembangunan model kompetensi juruteknik (J17) di Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah

Genre
Book chapter


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000010211864HF5549.5.T7 A435 2009 aNon Circulating UTM Special Collection MaterialsBook - UTM Special Collection (Closed Access)UTM Special Collection
PSZ JB30000010211865HF5549.5.T7 A435 2009 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access
PSZ KL30000010213587HF5549.5.T7 A435 2009 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access