Paradigma baru pendidikan di Malaysia konsep dan penyelidikan
Title
Paradigma baru pendidikan di Malaysia konsep dan penyelidikan

Edition
Edisi pertama

Publication Information
Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 2012

Physical Description
vii, 160 p. ; 23 cm.

ISBN
9789835208829

Subject Term
Education -- Malaysia

Added Author
Nora Mislan
 
Bambang Sumintono
 
Lokman Mohd. Tahir, 1966-
 
Mohd. Anuar Abdul Rahman, 1953-
 
Kadam Sukor
 
Mohamed Al Muzammil Yassin
 
Hassan Hussin
 
Khadijah Daud
 
Chong, Kuok Han
 
Mohd. Najib Halil
 
Hee, Jee Mei
 
Mohamed Sharif Mustaffa, 1959-
 
Roslee Ahmad
 
Abdul Rashid Abdul Aziz
 
Sanitah Mohd. Yusof
 
Zaitun Sidin
 
Narina Abu Samah

Added Title
Peranan pendidikan sebagai pemimpin
 
Stres guru besar dalam mengikuti pengajian prasiswazahan
 
Tekanan dalam kalangan guru
 
Peranan kepimpinan pengetua dalam pembangunan sekolah
 
Pengaruh sekolah dalam perkembangan kognisi pelajar
 
Kepemimpinan Demokratik dalam pendidikan
 
Keperluan latihan dalam perkhidmatan untuk guru
 
Peperiksaan bebas rujuk sebagai penilaian alternatif
 
Pola pemilihan minat kerjaya dalam kalangan pelajar
 
Aplikasi model van dijk dan meijer (1997) dalam penentuan tahap proses pengantarabangsaan IPTA di Malaysia

Genre
Book chapter


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000010313195LA1131 P37 2012 aNon Circulating UTM Special Collection MaterialsBook - UTM Special Collection (Closed Access)UTM Special Collection
PRZS30000010313196LA1131 P37 2012 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access
PSZ JB30000010313197LA1131 P37 2012 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access
PSZ KL30000010313198LA1131 P37 2012 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access