Penilaian terhadap tingkat kemampuan teknologi serta tingkat kualiti bagi vendor-vendor Perusahan Otomobil Nasional Berhad ... [et al.]
Title
Penilaian terhadap tingkat kemampuan teknologi serta tingkat kualiti bagi vendor-vendor Perusahan Otomobil Nasional Berhad ... [et al.]

Personal Author
Ahsan Mukhtar Ahmad

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998

Physical Description
1 reel ; 35mm

General Note
6 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Quality control
 
Reliability (Engineering)
 
Just-in-time systems
 
Inventory control
 
Manufacturing processes
 
Time study
 
Industrial safety
 
Production engineering
 
Internet
 
Office practice -- Automation -- Management

Added Author
Azizan Hasbollah
 
Mohd. Haniff Hassan
 
Muniammal Palaniandy
 
Ng, Aik Ping
 
Norlelawati Zainal Abidin

Added Title
Kajian ke atas faktor-faktor yang memberi kesan ke atas kefahama n pekerja terhadap sistem kawalan inventori just in time :$bsatu kajian kes
 
Kajian kerja proses pembuatan proton perdana executive di Syarikat Automotive Conversion Engineering (ACE) Sdn Bhd
 
Perlaksanaan sistem keselamatan di tempat kerja :$bkajian kes di Colgate-Palmolive (M) Sdn Bhd
 
Keberkesanan pelaksanaan sistem kardex just-in-time di jabatan pengeluaran :$bkajian di Syarikat Western Digital (M) Sdn Bhd
 
Difusi internet di jabatan kerajaan :$bkajian ke atas Jabatan Pe rkhidmatan Awam

Kertas projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004239012MFL 9203 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter