Pengurusan kewangan untuk bangunan kemudahan awam oleh pihak berkuasa tempatan
Title
Pengurusan kewangan untuk bangunan kemudahan awam oleh pihak berkuasa tempatan

Personal Author
Anuar Ahmad

Publication Information
Sekudai : UTM, 1996

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8547 ra

Subject Term
Public buildings -- Malaysia -- Costs
 
Local government -- Malaysia -- Management
 
Building -- Estimates -- Malaysia

Kertas projek (Sarjana Muda Bangunan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000003344383TH4021.A58 1996 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection