Pengurusan penyelenggaraan oleh Perbadanan Pengurusan kajian kes : rumah pangsa kos rendah Blok 20 dan 21 Taman Cempaka, Johor Bahru, Johor; Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai harta tanah perniagaan rumah kedai dua tingkap; Pemuliharaan dan penggunaan semula bangunan lama kajian kes : bangunan lama Majlis Bandaran Seremban; Ketidakberkesanan penyertaan awam dalam penyediaan pelan pembangunan kes kajian : pelan tempatan Tampoi, Larkin dan Kempas; Kepentingan cukai taksiran kepada pembangunan kawasan Majlis Perbandaran Kuantan; Satu kajian ke atas penyediaan senarai nilaian dan kaitannya dengan kecekapan pencukaian kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru; Rasional penganggaran susutnilai bangunan kajian kes : bangunan asrama pelajar UTM Skudai; Cadangan pelaburan tanah berpotensi di kawasan pusat bandar
Title
Pengurusan penyelenggaraan oleh Perbadanan Pengurusan kajian kes : rumah pangsa kos rendah Blok 20 dan 21 Taman Cempaka, Johor Bahru, Johor; Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai harta tanah perniagaan rumah kedai dua tingkap; Pemuliharaan dan penggunaan semula bangunan lama kajian kes : bangunan lama Majlis Bandaran Seremban; Ketidakberkesanan penyertaan awam dalam penyediaan pelan pembangunan kes kajian : pelan tempatan Tampoi, Larkin dan Kempas; Kepentingan cukai taksiran kepada pembangunan kawasan Majlis Perbandaran Kuantan; Satu kajian ke atas penyediaan senarai nilaian dan kaitannya dengan kecekapan pencukaian kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru; Rasional penganggaran susutnilai bangunan kajian kes : bangunan asrama pelajar UTM Skudai; Cadangan pelaburan tanah berpotensi di kawasan pusat bandar

Publication Information
Sekudai : UTM, 1992

Physical Description
1 reel: positif; 35mm

General Note
8 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Buildings -- Maintenance -- Malaysia -- Johor
 
Real estate investment -- Malaysia
 
Shopping centers -- Malaysia -- Johor -- Management
 
Land use -- Malaysia -- Economic aspects
 
Buildings -- Malaysia -- Conservation and restoration
 
Buildings -- Malaysia -- Remodeling for other use
 
Regional planning -- Malaysia -- Johor
 
Real property tax -- Malaysia
 
Property tax -- Malaysia
 
City planning -- Malaysia -- Johor
 
Real property -- Valuation -- Malaysia -- Johor
 
Real property tax -- Malaysia -- Johor
 
Weathering of buildings -- Malaysia -- Johor
 
Building -- Estimates -- Malaysia -- Johor
 
Real estate business -- Malaysia

Added Author
Christina Martin
 
Fadhilah Haron
 
Haniza Rose Mohamed Hassin
 
Khalid Mohd Amin
 
Mohamad Shahfinaz Radzali
 
Mohd. Rashdi Adam
 
Saiful Azman Mazlan
 
Wong, Cheong Tuck

Added Title
Pengurusan penyelenggaraan oleh Perbadanan Pengurusan kajian kes : rumah pangsa kos rendah Blok 21 dan 21 Taman Cempaka , Johor Bahru, Johor
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai harta tanah perniagaan rumah kedai dua tingkap
 
Pemuliharaan dan penggunaan semula bangunan lama kajian kes : bangunan lama Majlis Bandaran Seremban
 
Ketidakberkesanan penyertaan awam dalam penyediaan pelan pembangunan kajian kes : pelan tempatan Tampoi, Larkin dan Kempas
 
Kepentingan cukai taksiran kepada pembangunan kawasan Majlis Perbandaran Kuantan
 
Satu kajian ke atas penyediaan senarai nilaian dan kaitannya dengan kecekapan pencukaian kajian kes : Majlis perbandaran Johor Bahru
 
Rasional penganggaran susutnilai bangunan kes kajian : bangunan asrama pelajar UTM Skudai
 
Cadangan pelaburan tanah berpotensi di kawasan pusat bandar

Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1992


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000002365959MFL 7893 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter