Amalan perakaunan kontraktor bumiputera kelas BX di Negeri Johor
Title
Amalan perakaunan kontraktor bumiputera kelas BX di Negeri Johor

Personal Author
Mohd. Romzi Mohamad Sani

Publication Information
Sekudai : UTM, 1993

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja: MFL 7918 ra

Abstract
Kejayaan beberapa pihak yang melibatkan diri di dalam industri binaan begituketara sekali dengan melihat kepada pertambahan bilangan kontraktor yang berdaftar. Perkembangan yang pesdat ini adalah kerana dorongan daripada perkembangan ekonomi negara yang begitu pesat kini. Kejayaan di dalam melaksanakansesuatu projek pembinaan secara langsung adalah dipengaruhi oleh pengurusan yang cekap terutama dari segi pengurusan kewangannya. Di dalam sesuatu amalan perakuanan, kerja perekodan dan penyimpanan data-data serta maklumat terutamanya maklumat kewangan adalah sangat penting. Dengan perekodan dan penyimpanan ini, pihak kontraktor akan dapat mengetahui dengan lebih jelas akan belanja yang telah dikeluarkan berbanding dengan wang tunai yang masuk bagi sesuatu projek. Oleh sebab itu, secara keseluruhan dessertasi ini menjelaskan amalan perakaunan pihak kontraktor tertuama dari segi perekodan dan pengurusan kewangannya.

Subject Term
Construction industry -- Accounting
 
Building -- Estimates -- Malaysia

Kertas Projek (Sarjana Muda Bangunan)--Universiti Teknologi Malaysia, 1993.


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
FAB LibraryFAB30000001711TH435.M43 1993 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection
PRZS30000002144651TH435.M43 1993 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection