Penggunaan dan kos peranca bangunan; Konsortium - satu pendekatan baru di dalam industri binaan; Perancangan pembinaan, rekabentuk dan kos pembinaan masjid; Pemilikan tapakbina oleh kontraktor utama; Pra-kelayakan : satu sistem pemilihan pemborong dalam projek binaan; Perancangan rekabentuk dari kajian kos ke atas pembinaan jambatan; Sistem automasi bangunan; Penggunaan tenaga dalam bangunan pancatingkat
Title
Penggunaan dan kos peranca bangunan; Konsortium - satu pendekatan baru di dalam industri binaan; Perancangan pembinaan, rekabentuk dan kos pembinaan masjid; Pemilikan tapakbina oleh kontraktor utama; Pra-kelayakan : satu sistem pemilihan pemborong dalam projek binaan; Perancangan rekabentuk dari kajian kos ke atas pembinaan jambatan; Sistem automasi bangunan; Penggunaan tenaga dalam bangunan pancatingkat

Publication Information
Kuala Lumpur : UTM, 1986

Physical Description
1 reel ; 35mm

General Note
8 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Scaffolding
 
Scaffolding -- Costs
 
Construction industry -- Malaysia -- Consolidation
 
Building -- Estimates -- Malaysia
 
Mosques -- Malaysia -- Design and construction
 
Buildings -- Specifications -- Malaysia
 
Building sites
 
Bridges -- Design and construction -- Malaysia
 
Bridges -- Estimates and costs -- Malaysia
 
Buildings -- Automation
 
Building -- Equipment and supplies -- Automatic control
 
Tall buildings -- Energy consumption

Added Author
Mohd. Aminallah Chu
 
Mohamad Rosli Hashim
 
Nafsiah Tokeran
 
Noorana Abdul Razak
 
Normala Ismail
 
Rose Nawi
 
Ruzaimi Budin
 
Wee, Geok Hua

Added Title
Konsortium - satu pendekatan baru di dalam industri binaan
 
Perancangan pembinaan, rekabentuk dan kos pembinaan masjid
 
Pemilikan tapakbina oleh kontraktor utama
 
Pra-kelayakan : satu sistem pemilihan pemborong dalam projek binaan
 
Perancangan rekabentuk dari kajian kos keatas pembinaan jambatan
 
Sistem automasi bangunan
 
Penggunaan tenaga dalam bangunan pancatingkat

Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial Type[[missing key: search.ChildField.ITEMCAT1]]Status
PSZ JB30000002178931MFL 1709-1716 raOpen Access AVMedia Counter
PSZ JB30000003149790MFL 1709-1716 raOpen Access AVMedia Counter