Penganalisisan corak Bahasa Melayu untuk kajian kriptografi ... [et al.]
Title
Penganalisisan corak Bahasa Melayu untuk kajian kriptografi ... [et al.]

Personal Author
Chua, Soo Yaw

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2000

Physical Description
1 reel : positif 35 mm

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Computers -- Access control
 
Data protection
 
Cryptography
 
Malay language
 
C++ (Computer program language)
 
Programming languages (Electronic computers)
 
Online data processing
 
Computer software -- Estimates
 
Internet advertising
 
House buying

Added Author
Mohd. Suhaizal Md. Kamari
 
Mona Effarina Zakaria
 
Nik Raihan Nik Omar
 
Wan Nur Ilyana Wan Zahari

Added Title
Sistem pembelajaran pengaturcaraan c melalui komputer
 
Kajian terhadap pembangunan sistem pendaftaran ko-kurikulum online Universiti Teknologi Malaysia : implementasi rmi
 
Penilaian terhadap teknik-teknik anggaran kos perisian : kajian kes ke atas aplikasi sistem maklumat geografi wilayah lembah klang (AGISwlk'98)
 
Taman perumahan maya

Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial Type[[missing key: search.ChildField.ITEMCAT1]]Status
PSZ JB30000010013793MFL 10606Open Access AVMedia Counter