Bon dalam pengurusan risiko projek pembinaan di Malaysia : kajian terhadap kontraktor
Title
Bon dalam pengurusan risiko projek pembinaan di Malaysia : kajian terhadap kontraktor

Personal Author
Hasnol Wakiran

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2002

Subject Term
Buildings -- Design and construction
 
Construction industry -- Risk management
 
Contractors' operations -- Malaysia

Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
FKA LibraryFKA30000002969TH438 H376 2002Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection
PRZS35000000025156TH438 H376 2002Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection