Masalah perjalanan ketempat kerja golongan miskin (setinggan) di bandar Kuala Lumpur ditinjau dari segi penggunaan mod pengangkutan bas awam; Perkembangan jalan-jalan perhubungan dan kaitannya terhadap perkembangan bandar-bandar daerah Kuala Selangor; Perancangan lanskap perumahan berkepadatan tinggi : kajian kes ko komplek perumahan Jalan Loke Yew - Jalan San Peng; Kesesakan lalulintas di Jalan Enggang, Taman Keramat, Gombak, Selangor; Pembaharuan semula pusat perniagaan bandar Air Hitam, Johor; Masalah hakisan dalam pembangunan bandar baru luar bandar : kajian kes Bandar Baru Bukit Besi (Ketengah); Peranan FELDA dalam pembangunan negeri Kedah; Pembaharuan semula bandar bagi menguatkan kedudukan / imej pusat perdagangan Johor Bahru
Title
Masalah perjalanan ketempat kerja golongan miskin (setinggan) di bandar Kuala Lumpur ditinjau dari segi penggunaan mod pengangkutan bas awam; Perkembangan jalan-jalan perhubungan dan kaitannya terhadap perkembangan bandar-bandar daerah Kuala Selangor; Perancangan lanskap perumahan berkepadatan tinggi : kajian kes ko komplek perumahan Jalan Loke Yew - Jalan San Peng; Kesesakan lalulintas di Jalan Enggang, Taman Keramat, Gombak, Selangor; Pembaharuan semula pusat perniagaan bandar Air Hitam, Johor; Masalah hakisan dalam pembangunan bandar baru luar bandar : kajian kes Bandar Baru Bukit Besi (Ketengah); Peranan FELDA dalam pembangunan negeri Kedah; Pembaharuan semula bandar bagi menguatkan kedudukan / imej pusat perdagangan Johor Bahru

Publication Information
Kuala Lumpur : UTM; 1983

Physical Description
1 reel; 35mm

General Note
8 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Urban transportation -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Transportation -- Planning -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Roads -- Malaysia -- Economic aspects
 
Landscape architecture -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
High-rise apartment buildings -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Traffic engineering -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
City planning -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
City planning -- Malaysia -- Johor
 
Shopping centers -- Malaysia -- Johor
 
City planning -- Malaysia -- Terengganu
 
New towns -- Malaysia -- Terengganu
 
Landscape protection -- Malaysia -- Terengganu
 
Soil erosion -- Malaysia -- Terengganu
 
Economic development projects -- Malaysia -- Kedah
 
Urban renewal -- Malaysia -- Johor
 
Land use, Urban -- Malaysia -- Johor

Added Author
Abd. Rafar Abd. Aziz
 
Adnan Mohammad
 
Balkis Saleh
 
Jamalil Jaffar
 
Karim Sulaiman
 
Madzi Mat Lin
 
Rosli Yusof
 
Zainuddin Ahmad

Added Title
Perkembangan jalan-jalan perhubungan dan kaitannya terhadap perkembangan bandar-bandar daerah Kuala Selangor
 
Perancangan lanskap perumahan berkepadatan tinggi : kajian kes di komplek perumahan Jalan Loke Yew - Jalan San Peng
 
Kesesakan lalulintas di Jalan Enggang, Taman Keramat, Gombak, Selangor
 
Pembaharuan semula pusat perniagaan bandar Air Hitam, Johor
 
Masalah hakisan dalam pembangunan bandar baru luar bandar : kajian kes Bandar Baru Bukit Besi (Ketengah)
 
Peranan FELDA dalam pembangunan negeri Kedah
 
Pembaharuan semula bandar bagi menguatkan kedudukan / imej pusat perdagangan Johor Bahru

Tesis (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial Type[[missing key: search.ChildField.ITEMCAT1]]Status
PSZ JB30000002180127MFL 4322-4329 raOpen Access AVMedia Counter