Kajian terhadap proses pengekstrakan dan pelucutan logam argentum
Title
Kajian terhadap proses pengekstrakan dan pelucutan logam argentum

Personal Author
Habsah Alwi

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1999

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 10059 ra

Subject Term
Extraction (Chemistry)

Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000004220780TP156.E8 H32 1999 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material