Pengasingan dan pencirian protein perekat yang terdapat pada kaki kupang
Title
Pengasingan dan pencirian protein perekat yang terdapat pada kaki kupang

Personal Author
Suhazlan Mat Daud

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2000

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 10060 ra

Subject Term
Extraction (Chemistry)

Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Bioproses) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000004220699TP156.E8 S93 2000 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection