Pembinaan jambatan menggunakan kaedah bersegmen julur-kajian kes
Title
Pembinaan jambatan menggunakan kaedah bersegmen julur-kajian kes

Personal Author
Chia, Khing Fuat

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2000

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 10872 ra

Subject Term
Bridges -- Design and construction
 
Bridges, Box girder

Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS35000000025169TG362 C44 2000Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection