Penggunaan autocad untuk computer-aided artwork generation
Title
Penggunaan autocad untuk computer-aided artwork generation

Personal Author
Helme Athrah Mat Jaafar

Publication Information
1991

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 7387 ra
 
Dilampiri oleh 2 disket : DSK 295 ra

Abstract
Photochemical Machining (Pemesinan Fotokimia) atau PCM, di mana langkah yang pertama ialah melakukan beberapa ubahsuaian terhadap artwork komponen yang diperbesarkan. Ciri-ciri yang perlu ditambah dan diubahsuai ialah menambah basi punar, mengubahsuai sudut, menambah jalur punar, tab dan tanda pengenalan. Pada masakini, setiap langkah untuk menyediakan artwork tersebut dilakukan secara insani seperti pengiraan dimensa artwork setelah mengambilkira ciri-ciri yang perlu ditambah dan proses menggores yang dilakukan di atas coordinatograph. Ini memerlukan bannyak masa dan tenaga. Sistem CAD dihubungkan kepada alat plot persis dapat mempercepatkan proses penyediaan artwork. Di dalam kajian ini sistem CAD yang menggunakan perisian AutoCAD telah dilanggani dengan menggunakan bhasa aturcara bina-dalamnya, AutoLISP. Aturcara yang direkabentuk tersebut membolehkan setiap langkah yang terlibat dalam mengubahsuai/menambah ciri-ciri spesifik berkenaan dapat dilaksanakan dengan mudah. Cadangan untuk memperbaiki aturcara juga telah dikenalpasti.

Subject Term
CAD/CAM systems
 
Computer-aided design

Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000001344278TS155.6 .H44 1991 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material