Pembinaan sistem pembelajaran sembahyang bantuan komputer (PBK) untuk kanak-kanak
Title
Pembinaan sistem pembelajaran sembahyang bantuan komputer (PBK) untuk kanak-kanak

Personal Author
Herman Rengreng

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2001

Subject Term
Multimedia systems
 
Islam -- Study and teaching

Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000010016592QA76.575 H47 2001Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection