Penggunaan teknologi maklumat dan kesan terhadap mutu perkhidmatan di kaunter perkhidmatan Pos Malaysia Berhad Cawangan Skudai, Johor
Title
Penggunaan teknologi maklumat dan kesan terhadap mutu perkhidmatan di kaunter perkhidmatan Pos Malaysia Berhad Cawangan Skudai, Johor

Personal Author
Herman Sirat

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1999

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 9691 ra

Subject Term
Information technology
 
Customer services -- Data processing

Kertas projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000004681551HC79.I55 H47 1999 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material