Sejarah perkembangan bandar Georgetown : selepas merdeka; Kajian perletakan terminal teksi dalam pusat bandar : kajian kes : pusat Bandar Kota Bharu; Kriteria-kriteria pemilihan lokasi tapak bagi penjaja dan gerai; Kriteria-kriteria asas pemilihan lokasi pembangunan kondominium; Pandangan pengguna terhadap mutu perkhidmatan bas berhenti-henti di Johor Bahru : kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru; Penilaian susunatur perumahan pangsapuri kos rendah segi fizikal : kajian kes Bandar Baru Wangsa maju Seksyen 1; Kriteria-kriteria perletakan hotel tepi pantai : kajian kes : batu Feringgi, Pulau Pinang; Ciri-ciri pengekalan dan pemeliharaan rekabentuk bandar bangunan-bangunan bersejarah di Bandar Alor Setar; Kajian kesan pembangunan industri terhadap gunatanah sekitar : kajian kes : kawasan perindustrian Tiga Segi Ketari, Bentung Pahang, Darul Makmur
Title
Sejarah perkembangan bandar Georgetown : selepas merdeka; Kajian perletakan terminal teksi dalam pusat bandar : kajian kes : pusat Bandar Kota Bharu; Kriteria-kriteria pemilihan lokasi tapak bagi penjaja dan gerai; Kriteria-kriteria asas pemilihan lokasi pembangunan kondominium; Pandangan pengguna terhadap mutu perkhidmatan bas berhenti-henti di Johor Bahru : kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru; Penilaian susunatur perumahan pangsapuri kos rendah segi fizikal : kajian kes Bandar Baru Wangsa maju Seksyen 1; Kriteria-kriteria perletakan hotel tepi pantai : kajian kes : batu Feringgi, Pulau Pinang; Ciri-ciri pengekalan dan pemeliharaan rekabentuk bandar bangunan-bangunan bersejarah di Bandar Alor Setar; Kajian kesan pembangunan industri terhadap gunatanah sekitar : kajian kes : kawasan perindustrian Tiga Segi Ketari, Bentung Pahang, Darul Makmur

Publication Information
Sekudai : UTM, 1993

Physical Description
1 reel : positif; 35mm

General Note
9 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Cities and towns -- Malaysia -- Pulau Pinang -- History
 
Cities and towns -- Malaysia -- Pulau Pinang -- Growth
 
Terminals (Transportation) -- Malaysia -- Kelantan
 
Transportation buildings -- Malaysia -- Kelantan
 
Peddlers and peddling -- Malaysia -- Johor
 
Business relocation -- Malaysia -- Johor
 
Condominiums -- Malaysia
 
Hotels -- Malaysia -- Pulau Pinang -- Location
 
Hotels -- Malaysia -- Pulau Pinang -- Designs and plans
 
Historic buildings -- Malaysia -- Kedah -- Conservation and restoration
 
Buildings -- Malaysia -- Kedah
 
Land use, Rural -- Malaysia -- Pahang
 
Land use -- Malaysia -- Pahang
 
High-rise apartment buildings -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Housing -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Urban transportation -- Malaysia -- Kelantan
 
Bus lines -- Malaysia -- Kelantan

Added Author
Abdul Halim Hussin
 
Che Md. Ghani Che Wil
 
Ismail Mohamed Nor
 
Mohd. Zaki Abdullah
 
Muhamad Khairuddin Abu Bakar
 
Nik Shafuddin Ramli
 
Tan, Ann Hui
 
Veera Kumar Raman
 
Zaliah Shamsudin @ Sani

Added Title
Sejarah perkembangan bandar Georgetown : selepas merdeka
 
Kajian perletakan terminal teksi dalam pusat bandar : kajian kes : Pusat Bandar Kota Bharu
 
Kriteria-kriteria pemilihan lokasi tapak bagi penjaja dan gerai
 
Kriteria-kriteria asas pemilihan lokasi pembangunan kondominium
 
Pandangan pengguna terhadap mutu perkhidmatan bas berhenti-henti di Johor Bahru : kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru
 
Penilaian susunatur perumahan pangsapuri kos rendah dari segi fizikal : kajian kes Bandar Baru Wangsa Maju Seksyen 1
 
Kriteria-kriteria perletakan hotel tepi pantai : kajian kes : Batu Feringgi, Pulau Pinang
 
Ciri-ciri pengekalan dan pemilihan rekabentuk bandar bangunan-bangunan bersejarah di Bandar Alor Setar
 
Kajian kesan pembangunan industri terhadap gunatanah sekitar : kajian kes : Kawasan Perindustrian Tiga Segi Ketari, Bentung Pahang Darul Makmur

Kertas Projek (Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000002357832MFL 7908 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter