Mengkaji keberkesanan penggunaan sistem maklumat sumber manusia di Citibank, Kuala Lumpur
Title
Mengkaji keberkesanan penggunaan sistem maklumat sumber manusia di Citibank, Kuala Lumpur

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2001

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 11252 ra

Subject Term
Human resources management
 
Human capital -- Management

Added Author
Aida Mustafa
 
Laili Zamberi
 
Julaina Benedict
 
Mohaieda Mat Hussin
 
Patricia Jasudason

Kertas Projek (Sarjana Muda Sains (Pemb. Sumber Manusia) ) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000004440487HF5549.A25 M46 2001Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection