Kesan industrilisasi terhadap perubahan nilai personaliti : kajian kes di kalangan operator pengeluaran di sekitar Johor Bahru
Title
Kesan industrilisasi terhadap perubahan nilai personaliti : kajian kes di kalangan operator pengeluaran di sekitar Johor Bahru

Series
Laporan penyelidikan (Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan)

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1999

General Note
Vot 71200

Subject Term
Industrialization -- Malaysia

Added Author
Aminuddin Ruskam, 1962-
 
Azmi Shah Suratman, 1959-
 
Abd. Haris Bain
 
Farahwahida Mohd. Yusof, 1968-


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial Type[[missing key: search.ChildField.ITEMCAT1]]Status
PRZS30000004434704HC79.I52 K47 1998Non Circulating UTM Special Collection MaterialsUTM Special Collection