Penggunaan sistem maklumat (GIS) dalam merancang strategi perletakan semula industri haram : kajian kes : Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ)
Title
Penggunaan sistem maklumat (GIS) dalam merancang strategi perletakan semula industri haram : kajian kes : Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ)

Personal Author
Kamalludin Nordin

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2000

Subject Term
Industries -- Malaysia -- Selangor
 
Industrialization -- Malaysia -- Kedah
 
Geographic information systems -- Malaysia -- Selangor

Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
FAB LibraryFAB30000000212HD2356 M3 K35 2000Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection