Sistem sokongan keputusan bagi penilaian prestasi; Simulasi, penjadualan dan pengoptimunan lalauan bas di UTM kampus Skudai; Sistem pengurusan projek untuk industri semikonduktor : project management system for semiconductor industry; Sistem maklumat alat ganti motor; Sistem maklumat sumber manusia (pegawai tadbir) fakulti
Title
Sistem sokongan keputusan bagi penilaian prestasi; Simulasi, penjadualan dan pengoptimunan lalauan bas di UTM kampus Skudai; Sistem pengurusan projek untuk industri semikonduktor : project management system for semiconductor industry; Sistem maklumat alat ganti motor; Sistem maklumat sumber manusia (pegawai tadbir) fakulti

Publication Information
Sekudai : UTM, 11995

Physical Description
1 reel : positif; 35 mm

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem

Abstract
Tidak dapat dinafikan bahawa bas merupakan salah satu pengangkutan yang terpenting terutama bagi pengguna-pengguna yang tidak mempunyai sebarang kenderaan. Oleh itu peranan bas dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik adalah penting dimana ia dapat memenuhi keperluan pengguna secara keseluruhannya. Berdasarkan pada sebab inilah, projek ini cuba analisis laluan-laluan yang optimum di mana ia dapat mengoptimumkan jarak perjalanan di antara destinasi yang hendak dituju. Begitu juga dengan penjadualan di mana ia dianalisis untuk memastikan tiada tindanan tugas yang berlaku. Berdasarkan kepada analisis ini, satu model simulasi akan dibangunkan. Pada peringkat permulaan dalam membangunkan model simulasi, teknik yang digunakan bagi pengoptimuman laluan bas ini ialah teknik pengaturcaraan dinamik, manakala dalam penjadualan pula teknik teori graf akan digunakan. Melalui projek ini, model simulasi yang akan dibangunkan adalah melibatkan model bas di mana model bas ini akan bergerak melalui jalan-jalan yang telah optimum hasil daripada analisis ang telah dijalankan. Model simulasi ini dibina dengan menggunakan bahasa Borland C++ Versi 3.0.

Subject Term
Decision support systems
 
Information resources management -- Data processing -- Evaluation
 
Office information systems
 
Bus lines -- Malaysia -- Timetables -- Data processing
 
Bus lines -- Malaysia -- Data processing
 
Information storage and retrieval systems -- Transportation
 
Project management
 
Semiconductor industry
 
Automobiles -- Parts
 
Automobile supplies industry -- Inventory control
 
Personnel management -- Data processing
 
Office management -- Data processing

Added Author
Cheah, Lee Chooi
 
Haniza Abd. Aziz
 
Lee, Moey Ling
 
Razali Abu Bakar
 
Wong, Shuong Khee

Added Title
Simulasi, penjadualan dan pengoptimunan laluan bas di UTM Kampus Sekudai
 
Sistem pengurusan projek untuk industri semikonduktor : project management system for semiconductor industry
 
Sistem maklumat alat ganti motor
 
Sistem maklumat sumber manusia (Pegawai Tadbir) Fakulti

Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004282657MFL 8812 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter