Faktor penggunaan internet dalam urus niaga dengan pelanggan : kajian ke atas beberapa buah syarikat pembuatan terpilih di daerah Johor Bahru
Title
Faktor penggunaan internet dalam urus niaga dengan pelanggan : kajian ke atas beberapa buah syarikat pembuatan terpilih di daerah Johor Bahru

Personal Author
Lim, Khoon Soon

Publication Information
2008

Physical Description
xvi, 89p. : ill. ; 30cm.

General Note
Supervisor : Norliza Mohd. Salleh

Subject Term
Internet advertising -- Malaysia -- Johor
 
Business enterprises -- Computer networks

Added Author
Norliza Mohd. Salleh, supervisor

Added Corporate Author
Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

Project Paper (Sarjana Muda (Pengurusan - Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
AHIBS_LFPP30000001145HF6146.I58 L565 2008 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection
PRZS30000010176870HF6146.I58 L565 2008 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection