Pemakaian konsep "Ihya Al-Mawat" sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tanah terbiar : satu tinjauan
Title
Pemakaian konsep "Ihya Al-Mawat" sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tanah terbiar : satu tinjauan

Personal Author
Abdul Wahab Ali

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2001

Subject Term
Land tenure (Islamic law) -- Malaysia
 
Real property (Islamic law) -- Malaysia
 
Land tenure -- Law and legislation -- Malaysia

Kertas Projek (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
FAB LibraryFKS30000000050HD1251.M3 A92 2001Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection
PSZ JB30000004366401HD1251.M3 A92 2001Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection