Konsep pemilikan tanah di bawah undang - undang tanah islam dan torrens : satu perspektif perbandingan
Title
Konsep pemilikan tanah di bawah undang - undang tanah islam dan torrens : satu perspektif perbandingan

Personal Author
Maryatul Kiptiah Hamzah

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2001

Subject Term
Torrens system
 
Land tenure -- Law and legislation -- Malaysia

Kertas Projek (Sarjana Muda (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004423095K736 M27 2001Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection