Peranan jurukur tanah dalam menyelesaikan masalah harta pusaka (tanah)
Title
Peranan jurukur tanah dalam menyelesaikan masalah harta pusaka (tanah)

Personal Author
Taib Belal

Publication Information
Sekudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1990

General Note
Juga terdapat dalam bentuk mikrofilem : MFL 6869 ra

Abstract
Islam adalah satu cara hidup yang sempurna dan merangkumi segenap aspek kehidupan, dari sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada persoalan yang besar iaitu alam sejagat. Oleh itu setiap kehidupan manusia tidak ada yang terlepas dari syariat Allah S.W.T. Kertas teknikal ini adalah berjudul 'Peranan Jurukur Tanah dalam Menyelesaikan Masalah Harta Pusaka (Tanah). Ciri-ciri utama dalam penyediaan sistem pembahagian harta pusaka adalah menentukan waris-waris yang berhak, bahagian yang diperolehi, jumlah harta yang akan dibahagikan dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan harta peninggalan si mati. Dalam Kertas teknikal, Penulis cuba mengenalpasti beberapa masalah yang terlibat dalam pembahagian Tanah Pusaka yang mengakibatkan pecahan tanah tak ekonomik dan melihat peranan Jurukur Tanah menyelesaikan masalah yang timbul. Semoga-moga kertas teknikal ini menjadi panduan kepada Masyarakat Malaysia Amnya, masyarakat melayu (Islam) khasnya berkenaan dasar pembahagian tanah pusaka.

Subject Term
Land tenure (Islamic law) -- Malaysia
 
Inheritance and succession -- Malaysia
 
Inheritance and succession (Islamic law) -- Malaysia

Kertas Tajuk Khas (Sarjana Muda Ukur Tanah)--Universiti Teknologi Malaysia, 1990


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZSPRZS3000002674HD1265.M3 T35 1990 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material