Aplikasi sistem maklumat faraid di Unit Pembahagian Pusaka JKPTGWPKL : kajian kes : di Unit Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Title
Aplikasi sistem maklumat faraid di Unit Pembahagian Pusaka JKPTGWPKL : kajian kes : di Unit Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Personal Author
Zalehawati Mat Dahan

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2006

Subject Term
Land tenure (Islamic law)
 
Distribution of decedents' estates (Islamic law) -- Data processing
 
Inheritance and succession (Islamic law) -- Data processing

Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
FAB LibraryFKS30000000476HD1251 Z34 2006Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection
PRZS30000010083954HD1251 Z34 2006Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection