Kajian tanah adat terbiar : kes kajian Mukim Sepri, Daerah Rembau, Negeri Sembilan
Title
Kajian tanah adat terbiar : kes kajian Mukim Sepri, Daerah Rembau, Negeri Sembilan

Personal Author
Mohd. Daud Abd. Rashid

Publication Information
Sekudai : UTM, 1996

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8799 ra

Subject Term
Land tenure (Islamic law) -- Malaysia -- Negeri Sembilan
 
Adat law -- Malaysia -- Negeri Sembilan
 
Land use, Rural -- Malaysia -- Negeri Sembilan -- Planning

Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
FAB LibraryFKS30000001640HD1251 M42 1996Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection
PRZS30000003761032HD1251 M42 1996 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material