Tanah dan pertanian orang Melayu di Negeri Sembilan 1900-1940
Title
Tanah dan pertanian orang Melayu di Negeri Sembilan 1900-1940

Personal Author
Durrishah Idrus, author

Publication Information
Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 1993

Physical Description
ix, 199 p. : ill. : 30 cm.

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8998 ra

Subject Term
Land tenure (Islamic law) -- Malaysia -- Negeri Sembilan
 
Adat law -- Malaysia -- Negeri Sembilan

Added Corporate Author
Universiti Malaya

Thesis (Sarjana Sastera (Sejarah)) - Universiti Malaya, 1993


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000003958661HD1167.M3 D97 1993 rafClosed Access ThesisUTM Master Thesis (Closed Access)UTM Thesis Collection