Tanah adat diNegeri Sembilan dan masaalah pembangunannya : satu kajian di Rembau
Title
Tanah adat diNegeri Sembilan dan masaalah pembangunannya : satu kajian di Rembau

Personal Author
Azizob Baba

Publication Information
1980

General Note
Juga terdapat dalam bentuk mikrofilem : MFL 4520 ra

Abstract
Tujuan tesis ini adalah uba membincangkan tanah adat dan masalah pembangunannya. Masalah pembangunan tanah adat merupakan satu persoalan yang jarang dihebuhkan. Dalam memaparkan kelemahan pembangunan tanah adat pengkaji lebih menekan tanah adat yang berjenis sawah kerana tanah sawah merupakan punca ekonomi utama bagi orang-orang yang mengamalkan adat perpatih. Pengkaji membentangkan masalah pembangunan tanah sawah, mengkaji kelemahan semasa, bagaimana hendak mengatasi dan seterusnya memajukannya. Didalam bab dua dibincangkan sejarah dan latarbelakang berkenaan dengan adat. Juga menggambarkan bagaimana kedatangan pengaruh adat perpatih dan seterusnya perkembangan di Negeri Sembilan. Bab ini akan menerangkan struktur pemerintahan dan kuasa yang diperuntukan pada setiap peringkat bagi melaksanakan sistem adat perpatih secara demokratis. Bab tiga akan menyentuh tanah adat dengan undang-undang. Tanah adat dilindongi oleh perlembagaan Malaysia dan sebarang persoalan tentang sahnya sistem tanah adat tidak boleh dipersoalkan. Bab ini akan membincangkan beberapa undang-undang yang penting

Subject Term
Land tenure (Islamic law) -- Malaysia -- Negeri Sembilan
 
Adat law -- Malaysia -- Negeri Sembilan

Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) -Universiti Teknologi Malaysia, 1980


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZSPRZS3000005589HD1167.M3 A93 1980 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material