Keberkesanan piawaian perancangan bagi elemen kemudahan di dalam pembangunan harta tanah kediaman di MBJB : kajian kes : Bandar Baru Uda ... [et al.)
Title
Keberkesanan piawaian perancangan bagi elemen kemudahan di dalam pembangunan harta tanah kediaman di MBJB : kajian kes : Bandar Baru Uda ... [et al.)

Personal Author
Abd. Halim Hamzah

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998

Physical Description
1 reel : positif; 35 mm

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Housing -- Malaysia -- Johor
 
Space (Architecture) -- Malaysia -- Johor
 
Trigonometry
 
Leveling
 
Levels (Surveying instruments)
 
Land use, Urban -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Real estate development -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Inheritance and succession (Islamic law) -- Malaysia
 
Testamentary trusts -- Islam
 
Building inspection -- Malaysia -- Johor
 
Building permits -- Malaysia -- Johor
 
Land titles -- Law and legislation -- Malaysia -- Johor
 
Land tenure -- Law and legislation -- Malaysia -- Johor

Added Author
Chang, Teck Seng
 
Che Azmi Hassan
 
Fara Zeelia Ibrahim
 
Ishak Hamzah

Added Title
Penggunaan model refraksi mudah di dalam penentuan ketinggian trigonometri
 
Sistem faraid dan kesannya ke atas pemilikan dan pembangunan harta tanah
 
Peranan pihak berkuasa tempatan dalam menangani masalah kelewatan pengeluaran sijil kelayakan menduduki (C.F.O) :kajian kes : Majlis Bandaraya Johor Bahru
 
Pemerosesan, permasalahan dan ketelusan dalam pemberimilikan tanah kerajaan oleh pentadbir tanah

Kertas projek (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004234849MFL 9092 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter