Kajian mengenai kerja-kerja ukur di Jabatan Parit dan Talirair; Drafting of sample specifications and tender for photogrammetric projects in Malaysia; Proses permohonan, pendaftaran dan pengeluaran hakmilik strata; Sistem pentadbiran tanah secara Islam; Contour interpolation in DTM (digital terrain model); Pasang surut bumi : kesannya pada pengukuran jitu; Peta statistik : penekanan kearah pemilihan data yang sesuai bagi penghasilan peta yang berkesan
Title
Kajian mengenai kerja-kerja ukur di Jabatan Parit dan Talirair; Drafting of sample specifications and tender for photogrammetric projects in Malaysia; Proses permohonan, pendaftaran dan pengeluaran hakmilik strata; Sistem pentadbiran tanah secara Islam; Contour interpolation in DTM (digital terrain model); Pasang surut bumi : kesannya pada pengukuran jitu; Peta statistik : penekanan kearah pemilihan data yang sesuai bagi penghasilan peta yang berkesan

Publication Information
Sekudai : UTM, 1986

Physical Description
1 reel : 35mm

General Note
7 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Aerial photogrammetry -- Malaysia
 
Cartography -- Data processing
 
Contours (Cartography) -- Data processing
 
Earth tides
 
Irrigation -- Malaysia
 
Land tenure (Islamic law) -- Malaysia
 
Land titles -- Registration and transfer -- Malaysia
 
Maps, Statistical
 
Real property (Islamic law)
 
Recording and registration -- Malaysia
 
Route surveying
 
Specification writing
 
Surveying -- Contracts and specifications -- Malaysia
 
Surveyors -- Malaysia -- Fees

Added Author
Rozalan Adam
 
Seow, Chin Leng
 
Suhaimi Ali
 
Wan Ngah Mat
 
Wong, Yew Soon
 
Zahari Zamlope
 
Zainal Abidin Musa

Added Title
Drafting of sample specifications and tender for photogrammetric projects in Malaysia
 
Proses permohonan, pendaftaran dan pengeluaran hakmilik strata
 
Sistem pentadbiran tanah secara Islam
 
Contour interpolation in DTM (digital terrain model)
 
Pasang surut bumi : kesannya pada pengukuran jitu
 
Peta statistik : penekanan kearah pemilihan data yang sesuai bagi penghasilan peta yang berkesan

Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB-143810MFL 2294-2300 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter