Penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah di Negeri Melaka; Pembangunan sistem maklumat tanah Pulau Langkawi; Satu tinjauan dalam penentuan waktu solat asar secara ukur bayang berbanding hitungan; Pembahagian zon waktu solat negeri-negeri di Malaysia : satu kajian; Kesan perubahan sistem politik Kelantan keatas skim pembangunan tanah di Kelantan; Teknik perbezaan model rupabumi berdigit untuk mengesan pergerakan tanah
Title
Penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah di Negeri Melaka; Pembangunan sistem maklumat tanah Pulau Langkawi; Satu tinjauan dalam penentuan waktu solat asar secara ukur bayang berbanding hitungan; Pembahagian zon waktu solat negeri-negeri di Malaysia : satu kajian; Kesan perubahan sistem politik Kelantan keatas skim pembangunan tanah di Kelantan; Teknik perbezaan model rupabumi berdigit untuk mengesan pergerakan tanah

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Physical Description
1 reel : positif ; 35 mm

General Note
6 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Land tenure -- Malaysia -- Melaka
 
Land grants -- Law and legislation -- Malaysia -- Melaka
 
Real property -- Malaysia -- Melaka
 
Real property -- Valuation -- Malaysia -- Data processing
 
Geographic information systems
 
Recording and registration -- Malaysia -- Kedah -- Data processing
 
Astronomy -- Religious aspects -- Islam
 
Time measurements
 
Prayer (Islam)
 
Real estate development -- Malaysia -- Kelantan
 
Land use -- Malaysia -- Kelantan
 
Malaysia -- Kelantan -- Politics and government
 
Relief models -- Data processing
 
Cartography -- Data processing

Added Author
Abdul Halem Berahim
 
Ahmad Nadzari Yahaya
 
Mahadi Mohamed Nor
 
Mahktar Ismail
 
Mat Daud Deraman
 
Rosli Pin

Added Title
Satu tinjauan dalam penentuan waktu solat asar secara ukur bayang berbanding hitungan
 
Pembahagian zon waktu solat negeri-negeri di Malaysia : satu kajian
 
Kesan perubahan politik Kelantan keatas skim pembangunan tanah di Kelantan
 
Teknik perbezaan model rupabumi berdigit untuk mengesan pergerakan tanah

Kertas projek(Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004359976MFL 8741 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter