Perbandingan di antara undang-undang tanah Islam dan sivil; Kesalahan-kesalahan di bawah kanun tanah negara dan implikasinya; Pembentukan digital terrain model (DTM) : satu kes kajian; Rekabentuk, pembinaan dan penggunaan garisdasar alat pengukur jarak eleltronik (EDM) Jabatan Ukur dan pemetaan Malaysia : kes kajian : garis dasar di Skudai; Pembentukan digital terrain model daripada gambarfoto udara; Pelarasan jaringan 'motorized levelling' dengan mengambil kira pembetulan ketinggian orthometrik; Analisa penggunaan perisian PC arc/info (GIS) dalam kerja-kerja rekabentuk peta; Penilaian perisian cadastral processing system (CPS) dalam penghasilan pelan pra-hitungan; Applikasi GPS dalam penentududukan saluran paip luar pantai : kes kajian; Mengkomputerasasikan data-data "buku panduan pembangunan daerah" dengan menggunakan perisian GIS : GENAMAP
Title
Perbandingan di antara undang-undang tanah Islam dan sivil; Kesalahan-kesalahan di bawah kanun tanah negara dan implikasinya; Pembentukan digital terrain model (DTM) : satu kes kajian; Rekabentuk, pembinaan dan penggunaan garisdasar alat pengukur jarak eleltronik (EDM) Jabatan Ukur dan pemetaan Malaysia : kes kajian : garis dasar di Skudai; Pembentukan digital terrain model daripada gambarfoto udara; Pelarasan jaringan 'motorized levelling' dengan mengambil kira pembetulan ketinggian orthometrik; Analisa penggunaan perisian PC arc/info (GIS) dalam kerja-kerja rekabentuk peta; Penilaian perisian cadastral processing system (CPS) dalam penghasilan pelan pra-hitungan; Applikasi GPS dalam penentududukan saluran paip luar pantai : kes kajian; Mengkomputerasasikan data-data "buku panduan pembangunan daerah" dengan menggunakan perisian GIS : GENAMAP

Publication Information
Sekudai : UTM, 1993

Physical Description
1 reel : positif, 35 mm

General Note
10 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Land tenure -- Law and legislation -- Malaysia -- Perlis
 
Land titles -- Law and legislation -- Malaysia
 
Land, Nationalization of -- Law and legislation -- Malaysia
 
Relief models
 
Aerial photography -- Handbooks, manuals, etc.
 
Distance measuring instruments, Electronic -- Calibration
 
Distances -- Measurement
 
Leveling
 
Surveying
 
Geographic information systems
 
Surveying -- Data processing
 
Cadastres -- Data processing
 
Global Positioning System

Added Author
Amat Nor Wahid
 
Cheng, Beng Cheang
 
Cheah, Yeow Hong
 
Choong, Weng Chiew
 
Hishamuddin Mohamed Amin
 
Puasa Burut
 
Norhisham Salleh
 
Ong, Earn Guan
 
Lim, Cheng Kuang
 
Loh, Sai Wang

Added Title
Perbandingan di antara undang-undang tanah Islam dan sivil
 
Kesalahan-kesalahan di bawah kanun tanah negara dan implikasinya
 
Pembentukan digital terrain model (DTM) : satu kes kajian
 
Rekabentuk, pembinaan dan penggunaan garis dasar alat pengukur jarak elektronik (EDM) Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia : kes kajian : garis dasar di Skudai
 
Pembentukan digital terrain model daripada gambarfoto udara
 
Pelarasan jaringan 'motorized levelling' dengan mengambil kira pembetulan ketinggian orthometrik
 
Analisa penggunaan perisian PC arc/info
 
Penilaian perisian cadastral processing system (CPS) dalam penghasilan pelan pra-hitungan
 
Aplikasi GPS dalam penentududukan saluran paip luar pantai : kes kajian
 
Mengkomputerasasikan data-data "buku panduan pembangunan daerah" dengan menggunakan perisian GIS : GENAMAP

Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000002501330MFL 7969 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter