Kajian pencemaran plumbum di sekitar kawasan kampus UTM menggunakan kaedah DPASV; Penyediaan dan pencirian rubidium-analcite; Kandungan plumbum dalam rambut dan kuku manusia dan kaitannya dengan umur, jantina, pekerjaan dan faktor persekitaran; Tindakbalas ena 1, 2, 3 - indantrion; Pencemaran plumbum; Penentuan kandungan unsur-unsur surihan dalam rumput dengan analisis pengaktifan neutron; Menganalisa rangkap pindah dengan kawalan mikro; Menentukan kandungan unsur-unsur di dalam buah-buahan dengan menggunakan teknik spektrometri sinar-x
Title
Kajian pencemaran plumbum di sekitar kawasan kampus UTM menggunakan kaedah DPASV; Penyediaan dan pencirian rubidium-analcite; Kandungan plumbum dalam rambut dan kuku manusia dan kaitannya dengan umur, jantina, pekerjaan dan faktor persekitaran; Tindakbalas ena 1, 2, 3 - indantrion; Pencemaran plumbum; Penentuan kandungan unsur-unsur surihan dalam rumput dengan analisis pengaktifan neutron; Menganalisa rangkap pindah dengan kawalan mikro; Menentukan kandungan unsur-unsur di dalam buah-buahan dengan menggunakan teknik spektrometri sinar-x

Publication Information
Kuala Lumpur : UTM, 1986

Physical Description
1 reel ; 35 mm.

General Note
8 judul dalam satu mikrofilem

Subject Term
Lead poisoning -- Environmental aspects -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Pollution -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Analcime
 
Zeolites
 
Lead poisoning -- Malaysia
 
Lead in the body
 
Thermal analysis
 
Chemical reactions
 
Lead poisoning
 
Environmental chemistry
 
Nuclear activation analysis
 
Trace elements -- Analysis
 
Transfer functions -- Data processing
 
X-ray spectroscopy
 
Fruit

Added Author
Noor Aisha Packeer Mohamed
 
Yeoh, Chew Lan
 
Yaacob Sapiai
 
Wan Nor Jalilah Wan Salleh
 
Ab. Aziz Ab. Liah
 
Jasbir Kaur Jaswant Singh
 
Sharifah Fetom Syed Zain
 
Noraini Mohd. Yusof

Added Title
Penyediaan dan pencirian rubidium-analcite
 
Kandungan plumbum dalam rambut dan kuku manusia dan kaitannya dengan umur, jantina, pekerjaan dan faktor persekitaran
 
Tindakbalas ena 1, 2, 3- indantrion
 
Pencemaran plumbum
 
Penentuan kandungan unsur-unsur surihan dalam rumput dengan analisis pengaktifan neutron
 
Menganalisa rangkap pindah dengan kawalan komputer mikro
 
Menentukan kandungan unsur-unsur didalam buah-buahan dengan menggunakan teknik spektrometri sinar-x

Tesis (Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZSPRZS3000007408TD196.L4.N66 1986 rafNon Circulating MicrofilmUTM Project Paper (Closed Access)UTM Special Collection
PSZ JB-139077MFL 1387-1394 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmFilm Room