Holografi; Suatu kajian awal bagi penentuan Cu2+ di dalam minyak kelapa sawit dengan kaedah polarografi; Konsep ruang dan masa dalam fizik; Kajian unsur-unsur surih di dalam hidupan laut dengan menggunakan teknik spektrometri sinar-x; Satu tinjauan mengenai kesan ke atas bahan semikonduktor apabila di kenakan isyarat ultrasonik; Menentukan unsur-unsur surih dari tanah dengan kaedah pengaktifan neutron; Pengajaran fizik di pusat pengajian tinggi dengan bantuan komputer; Hubungan di antara saiz kristalit dengan saiz slit penerima (receiving slit) dengan menggunakan diffraksi sinar-x
Title
Holografi; Suatu kajian awal bagi penentuan Cu2+ di dalam minyak kelapa sawit dengan kaedah polarografi; Konsep ruang dan masa dalam fizik; Kajian unsur-unsur surih di dalam hidupan laut dengan menggunakan teknik spektrometri sinar-x; Satu tinjauan mengenai kesan ke atas bahan semikonduktor apabila di kenakan isyarat ultrasonik; Menentukan unsur-unsur surih dari tanah dengan kaedah pengaktifan neutron; Pengajaran fizik di pusat pengajian tinggi dengan bantuan komputer; Hubungan di antara saiz kristalit dengan saiz slit penerima (receiving slit) dengan menggunakan diffraksi sinar-x

Publication Information
Kuala Lumpur : UTM, 1985

Physical Description
1 reel; 35mm

General Note
8 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Holography
 
Palm oil -- Analysis
 
Polarographs
 
Electrochemical analysis -- Data processing
 
Space and time
 
Relativity (Physics)
 
Gravitation
 
X-ray spectroscopy
 
Marine pollution
 
Lead -- Environmental aspects
 
Ultrasonic waves
 
Semiconductors
 
Nuclear activation analysis
 
Soils -- Trace element content
 
Physics -- Study and teaching -- Data processing
 
Computer-assisted instruction
 
X-rays -- Diffraction
 
X-ray crystallography

Added Author
Hanapi Che Musa
 
Azizah Ariffin
 
Saw, Kim Guan
 
Osman Shaari @ Said
 
Norizan Mohd. Noh
 
Abdul Zubir Abdul Ghani
 
Abd. Rahman Abu Bakar
 
Nor Liya Ismail

Added Title
Suatu kajian awal bagi penentuan Cu 2+ di dalam minyak kelapa sawit dengan kaedah polarografi
 
Konsep ruang dan masa dalam fizik
 
Kajian unsur-unsur surih di dalam hidupan laut dengan menggunakan teknik spektrometri sinar-x
 
Satu tinjauan mengenai kesan ke atas bahan semikonduktor apabila di kenakan isyarat ultrasonik
 
Menentukan unsur-unsur surih dari tanah dengan kaedah pengaktifan neutron
 
Pengajaran fizik di pusat pengajian tinggi dengan bantunan komputer
 
Hubungan di antara saiz kristalit dengan saiz slit penerima (receiving slit) dengan menggunakan diffraksi sinar-x

Tesis (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1985


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000003139288MFL 4433-4440 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter