Pandangan ibu bapa terhadap penggunaan kemahiran dalam mata pelajaran kemahiran hidup di luar sekolah ... [et al.]
Title
Pandangan ibu bapa terhadap penggunaan kemahiran dalam mata pelajaran kemahiran hidup di luar sekolah ... [et al.]

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997

Physical Description
1 reel : positif ; 35 mm

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Parents -- Attitudes
 
Life skills -- Malaysia -- Curricula
 
Personality and academic achievement -- Malaysia -- Sarawak
 
Students -- Self-rating of
 
Physics -- Study and teaching (Higher)
 
Learning
 
Academic achievement
 
Geometry -- Study and teaching (Primary)
 
Metal work -- Study and teaching (Secondary)
 
Entrepreneurship -- Malaysia
 
Students -- Attitudes

Added Author
Abdul Razak Mohamad
 
Fa'izah Hamzah
 
Idahana Saman @ Ahmad Saman
 
Jamaluddin Noordin
 
Rahinah Saidin

Added Title
Keselarasan personaliti-persekitaran latihan di kalangan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik di Johor
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran mata pelajaran fizik kejuruteraan awam tahun satu di Unuversiti Teknologi Malaysia : satu tinjauan
 
Faktor-faktor pencapaian pelajar dalam mata pelajaran lukisan geometri dan fabrikasi logam di sekolah menengah teknik : suatu tinjauan
 
Sikap pelajar-pelajar STP di UTM terhadap bidang keusahawanan

Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004794909MFL 9899Non Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter