Pengukuran kekonduksian semikonduktor dalam julat suhu antara 77K hingga 450K; Permasalahan yang mendorong kepada kelemahan pelajar bumiputera dalam matematik (pilihan C); Permasalahan matematik dikalangan pelajar Sekolah menengah Vokasional di Malaysia; Pendidikan teknik dan vokasional dari perspektif Islam (suatu pengenalan); Keberkesanan penggunaan model dan OHP bagi pengajaran mata pelajaran lukisan teknik dan berkaitan dalam pendidikan teknik dan vokasional; Penggunaan vektor dalam pelbagai masalah penonjolah berbantu mikrokomputer; Penggunaan beberapa jenis elektrod dalam penentuan kandungan asid lemak bebas di dalam minyak kelapa sawit; Teknik menyoal dan masa hentian dalam pengajaran kimia di Sekolah Menengah; Pengajaran dan pembelajaran kemahiran hidup tingkatan satu dalam kurikulum bersepadu Sekolah Menengah; Pandangan masyarakat terhadap lulusan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPVM); Sikap dan tanggapan masyarakat terhadap pendidikan vokasional
Title
Pengukuran kekonduksian semikonduktor dalam julat suhu antara 77K hingga 450K; Permasalahan yang mendorong kepada kelemahan pelajar bumiputera dalam matematik (pilihan C); Permasalahan matematik dikalangan pelajar Sekolah menengah Vokasional di Malaysia; Pendidikan teknik dan vokasional dari perspektif Islam (suatu pengenalan); Keberkesanan penggunaan model dan OHP bagi pengajaran mata pelajaran lukisan teknik dan berkaitan dalam pendidikan teknik dan vokasional; Penggunaan vektor dalam pelbagai masalah penonjolah berbantu mikrokomputer; Penggunaan beberapa jenis elektrod dalam penentuan kandungan asid lemak bebas di dalam minyak kelapa sawit; Teknik menyoal dan masa hentian dalam pengajaran kimia di Sekolah Menengah; Pengajaran dan pembelajaran kemahiran hidup tingkatan satu dalam kurikulum bersepadu Sekolah Menengah; Pandangan masyarakat terhadap lulusan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPVM); Sikap dan tanggapan masyarakat terhadap pendidikan vokasional

Publication Information
Sekudai : UTM., 1991

Physical Description
1 reel : positif; 35mm

General Note
11 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Electric conductivity
 
Semiconductors
 
Mathematics -- Study and teaching (Secondary) -- Malaysia
 
Universiti Teknologi Malaysia -- Students
 
Mathematics -- Study and teaching
 
Vocational education -- Malaysia
 
Technical education -- Malaysia
 
Islamic education -- Malaysia
 
Mechanical drawing -- Study and teaching
 
Vector algebra -- Computer-assisted instruction
 
Algebras, linear -- Computer assisted instruction
 
Fatty acids
 
Palm oil -- Great Britain -- Marketing
 
Electrodes
 
Chemistry -- Study and teaching (Secondary)
 
Interdisciplinary approach in education -- Curricula -- Life skills
 
Education, secondary -- Curricula -- Life skills
 
Vocational education -- Social aspects -- Malaysia
 
High school graduates -- Malaysia
 
Vocational education -- Social aspects

Added Author
Mohd. Ramli Idris
 
Mohd. Shahabudin Jazuli
 
Mohd. Zabidi Arifin
 
Munizar Mohamad
 
Naaim Khamis
 
Nor Azlinda Hasmunih
 
Nor Haliza Saibun
 
Nor Liha Osman
 
Nordin Ideris
 
Nordin Jusoh
 
Nordin Othman

Added Title
Pengukuran kekonduksian semikonduktor dalam julat suhu antara 77K hingga 650K
 
Permasalahan yang mendorong kepada kelemahan pelajar bumiputera dalam matematik (pilihan C)
 
Permasalahan matematik dikalangan pelajar Sekolah Menengah Vokasional di Malaysia
 
Pendidikan teknik dan vokasional dari perspektif Islam (suatu pengenalan)
 
Keberkesanan penggunaan model dan OHP bagi pengajaran mata pelajaran lukisan teknik dan berkaitan dalam pendidikan teknik dan vokasional
 
Penggunaan vektor dalam pelbagai masalah penonjolan berbantu mikrokomputer
 
Penggunaan beberapa jenis elektrod dalam penentuan kandungan asid lemak bebas di dalam minyak kelapa sawit
 
Teknik menyoal dan masa hentian dalam pengajaran kimia di Sekolah Menengah
 
Pengajaran dan pembelajaran kemahiran hidup tingkatan satu dalam kurikulum bersepadu Sekolah Menengah
 
Pandangan masyarakat terhadap lulusan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPVM)
 
Sikap dan tanggapan masyarakat terhadap pendidikan vokasional

Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000002139768MFL 7757 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter