Keberkesanan pengajaran aliran kemahiran kursus elektronik di sekolah menengah vokasional kawasan zon tengah : satu tinjauan; Persepsi nilai-nilai murni pelajar dan pandangan guru kurusus binaan bangunan di sekolah menengah vokasional dalam Negeri Johor Darul Takzim; Masalah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menegah rendah : penelitian di sekolah menengah gred A terkawal, gred A dan gred B di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur; Satu tinjauan sejauh manakah darjah kefahaman dan penghayatan guru Sekolah Menengah Vokasional Pengkalan Chepa Kelantan terhadap falsafah pendidikan negara; Keberkesanan perlaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di sekolah menengah akademik di Kluang; Keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bagi pelajar tingkatan 2 dan guru sekolah menengah di Wilayah Persekutuan; Kepuasan kerja di kalangan guru teknikal di sekolah menengah vokasional ketukangan di Negeri Perlis; Keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah vokasional di Negeri Johor; Tinjauan terhadap pengetahuan asas dalam pengendalian komputer di kalangan guru-guru sekolah menengah vokasioanal (Zon Tengah); Cadangan meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran teknologi elektrik di swsekolah menengah vokasional kawasan utara
Title
Keberkesanan pengajaran aliran kemahiran kursus elektronik di sekolah menengah vokasional kawasan zon tengah : satu tinjauan; Persepsi nilai-nilai murni pelajar dan pandangan guru kurusus binaan bangunan di sekolah menengah vokasional dalam Negeri Johor Darul Takzim; Masalah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menegah rendah : penelitian di sekolah menengah gred A terkawal, gred A dan gred B di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur; Satu tinjauan sejauh manakah darjah kefahaman dan penghayatan guru Sekolah Menengah Vokasional Pengkalan Chepa Kelantan terhadap falsafah pendidikan negara; Keberkesanan perlaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di sekolah menengah akademik di Kluang; Keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bagi pelajar tingkatan 2 dan guru sekolah menengah di Wilayah Persekutuan; Kepuasan kerja di kalangan guru teknikal di sekolah menengah vokasional ketukangan di Negeri Perlis; Keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah vokasional di Negeri Johor; Tinjauan terhadap pengetahuan asas dalam pengendalian komputer di kalangan guru-guru sekolah menengah vokasioanal (Zon Tengah); Cadangan meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran teknologi elektrik di swsekolah menengah vokasional kawasan utara

Publication Information
Sekudai : UTM, 1993

Physical Description
1 reel : positif; 35mm

General Note
10 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Electronics -- Vocational guidance
 
Vocational education -- Malaysia
 
Values -- Malaysia -- Johor -- Curricula
 
Moral education (Secondary)
 
Interdisciplinary approach in education -- Curricula
 
Life skills -- Study and teaching (Secondary)
 
Interest (Psychology) -- Study and teaching
 
Educational psychology -- Study and teaching
 
Teachers -- Job satisfaction
 
Counseling in vocational education -- Malaysia -- Johor
 
Counseling -- Malaysia -- Johor
 
Computers and literacy
 
Academic achievement -- Vocational guidance
 
Electricity -- Vocational guidance

Added Author
Ariffin Naim
 
Bahanin Ibrahim
 
Fauzi Mat Daud
 
H Muhamad Salleh Mandak @ Abdul Hamid
 
Lim, Hong Swan
 
Mohd. Afli Abdullah
 
Rodzi Osman
 
Ruhana Said
 
Razali Hassan
 
Ramlan Zainal Abidin

Added Title
Persepsi nilai-nilai murni pelajar dan pandangan guru kursus binaan bangunan di sekolah menengah vokasional dalam Negeri Johor Darul Takzim
 
Masalah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menengah rendah : penelitian di sekolah menengah gred A terkawal, gred A dan gred B di Wilayah pPersekutuan, Kuala Lumpur
 
Satu tinjuan sejauh manakah darjah kefahaman dan penghayatan guru Sekolah Menengah Vokasional Pengkalan Chepa Kelantan terhadap falsafah pendidikan negara
 
Keberkesanan perlaksanaan matapelajaran kemahiran hidup ddi sekolah menengah akademik di Kluang
 
Keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bagi pelajar tingkatan 2 dan guru sekolah menengah di Wilayah Persekutuan
 
Kepuasan kerja dikalangan guru teknikal di sekolah menengah vokasional ketukangan di Negeri perlis
 
Keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah vokasional di Negeri Johor
 
Tinjauan terhadap pengetahuan asas dalam pengendalian komputer di kalangan guru-guru sekolah menengah vokasinal (Zon Tengah)
 
Cadangan meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran teknologi elektrik di sekolah menengah vokasional kawasan utara

Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000002556045MFL 8000 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter