Kajian rekabentuk mesin penggebu aiskrim; Kesedaran penjimatan air di kalangan murid-murid sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru : satu tinjauan; Satu tinjauan permasalahan penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru-guru kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah menengah daerah Johor Bahru; Perisian pengajaran berbantukan komputer bertajuk daya ricih dan momen lentur dalam mata pelajaran kajidaya bahan dan struktur bagi kursus kejuruteraan awam di Politeknik; Satu tinjauan terhadap pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di daerah Kuala Muda, Kedah
Title
Kajian rekabentuk mesin penggebu aiskrim; Kesedaran penjimatan air di kalangan murid-murid sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru : satu tinjauan; Satu tinjauan permasalahan penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru-guru kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah menengah daerah Johor Bahru; Perisian pengajaran berbantukan komputer bertajuk daya ricih dan momen lentur dalam mata pelajaran kajidaya bahan dan struktur bagi kursus kejuruteraan awam di Politeknik; Satu tinjauan terhadap pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di daerah Kuala Muda, Kedah

Publication Information
Skudai : UTM, 1995

Physical Description
1 reel; positif: 35mm

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Life skills -- Study and teaching (Secondary) -- Malaysia -- Kedah
 
Interdisciplinary approach in education -- Curricula
 
Ice -- Manufacture
 
Refrigeration and refrigerating machinery
 
Structural analysis (Engineering)
 
Computer-assisted instruction
 
Teaching -- Malaysia -- Johor -- Aids and devices
 
Life skills -- Study and teaching (Secondary) -- Malaysia -- Johor
 
Water conservation -- Study and teaching
 
Water consumption -- Malaysia -- Johor

Added Author
Abd. Rashid Md. Yusof
 
Mohamed Ali Abd. Karim
 
Sehrom Yasin
 
Tan, Kim Tong
 
Yusli Yunus

Added Title
Kesedaran penjimatan air di kalangan murid-murid sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru : satu tinjauan
 
Satu tinjauan permasalahan penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru-guru kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah daerah Johor Bahru
 
Perisian pengajaran berbantukan komputer bertajuk daya ricih dan momen lentur dalam mata pelajaran kajidaya bahan dan struktur bagi kursus kejuruteraan awam di Politeknik
 
Satu tinjauan terhadap pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di daerah Kuala Muda, Kedah

Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004123372MFL 8581 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter