Pelaksanaan kemahiran hidup sekolah rendah di Pulau Langkawi : satu tinjauan; Kajian tentang persepsi guru-guru terhadap fungsi personaliti dan kelayakan kaunselor sekolah di daerah Kota Setar, Kedah Darulaman; Satu tinjauan mengenai kepuasan bekerja di kalangan guru-guru vokasional di sekolah menengah vokasional kursus kejuruteraan ketukangan di kawasan Negeri Sembilan Darul Khusus; Teknik belajar mata pelajaran matematik di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah Simpang Empat, Alor Gajah, Melaka; Taraf sosioekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan di sekolah-sekolah menengah daerah Jelebu, Negeri Sembilan
Title
Pelaksanaan kemahiran hidup sekolah rendah di Pulau Langkawi : satu tinjauan; Kajian tentang persepsi guru-guru terhadap fungsi personaliti dan kelayakan kaunselor sekolah di daerah Kota Setar, Kedah Darulaman; Satu tinjauan mengenai kepuasan bekerja di kalangan guru-guru vokasional di sekolah menengah vokasional kursus kejuruteraan ketukangan di kawasan Negeri Sembilan Darul Khusus; Teknik belajar mata pelajaran matematik di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah Simpang Empat, Alor Gajah, Melaka; Taraf sosioekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan di sekolah-sekolah menengah daerah Jelebu, Negeri Sembilan

Publication Information
Sekudai : UTM, 1995

Physical Description
1 reel: positif; 35mm

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Life skills -- Study and teaching (Primary) -- Malaysia -- Pulau Pinang
 
Interdisciplinary approach in education -- Curricula
 
Counseling in secondary education -- Malaysia -- Kedah
 
Perception
 
Teachers -- Job satisfaction
 
Job satisfaction
 
Mathematics -- Malaysia -- Study and teaching (Secondary)
 
Study skills
 
Students -- Malaysia -- Negeri Sembilan -- Economic conditions
 
Sports

Added Author
Abd. Halim Said
 
Abdullah Arsad
 
Abu Ajip
 
Abusin Hamzah
 
Azmi Basir

Added Title
Kajian tentang persepsi guru-guru terhadap fungsi, personaliti dan kelayakan kaunselor sekolah di daerah Kota Setar, Kedah Darulaman
 
Satu tinajuan mengenai kepuasan bekerja di kalangan guru-guru vokasional di sekolah menengah vokasional kursus kejuruteraan ketukangan di kawasan Negeri Sembilan Darul Khusus
 
Teknik belajar mata pelajaran matematik di kalangan peklajar-pelajar sekolah menengah Simpang Empat, Alor Gajah, Melaka
 
Taraf sosioekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan di sekolah-sekolah menengah daerah Jelebu, Negeri Sembilan

Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004123430MFL 8562 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter